Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2016

JO 23 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal företag med nötkreatur i december 2016 per produktionsområde.

3. Number of holdings with cattle in December 2016 in production areas.

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

196

460

656

705

661

749

Götalands mellanbygder

578

1 119

1 697

1 853

1 738

1 957

Götalands norra slättbygder

424

831

1 255

1 447

1 324

1 530

Svealands slättbygder

390

1 208

1 598

1 845

1 661

1 992

Götalands skogsbygder

1 293

4 662

5 955

6 511

5 985

6 995

Mellersta Sveriges skogsbygder

211

926

1 137

1 286

1 125

1 414

Nedre Norrland

343

841

1 184

1 352

1 211

1 459

Övre Norrland

304

288

592

712

649

756

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

December 2016

3 739

10 335

14 074

15 711

14 354

16 852

December 2015

4 039

10 339

14 356

16 041

14 667

17 301

December 2014

4 302

10 459

14 737

16 476

15 107

17 776


1)          Uppgifter över antalet företag med nötkreatur finns inte framräknade för tidigare år än 2014 för december månad. Figures on the number of holdings are not present for years before 2014.