Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1801

Antal nötkreatur i december 2017
Number of cattle in December 2017
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur ökar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i december 2017, vilket är en uppgång jämfört med december 2016 med nästan 1 %. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska även om minskningstakten avtagit och under det senaste året minskat med 0,8 %. Sedan juni månad har antalet mjölkkor ökat något. Antalet am- och dikor har dock fortsatt att öka och är i december 2017 6 % fler än i december 2016. Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat något sedan december 2016, 0,4 %. Antalet kalvar har ökat med 1,3 % under ett års tid.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med ca 10 %, medan antalet mjölkkor minskat med 24 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 30 % under motsvarande period. För övriga kategorier har antal djur minskat under samma period.

Det totala antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2016 har antalet företag minskat med nästan 400 stycken, eller 2,3 %. För företag med mjölkkor är minskningen 5,8 % sedan ett år tillbaka, vilket är en något lägre minskningstakt än föregående år.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2017