Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2017

JO 23 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i december 2017 per produktionsområde

2. Number of cattle in December 2017 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25 981

9 725

35 706

27 309

31 976

94 991

Götalands mellanbygder

63 676

28 198

91 874

84 801

88 903

265 578

Götalands norra slättbygder

41 063

20 359

61 422

54 637

60 261

176 320

Svealands slättbygder

31 066

24 550

55 616

50 447

53 870

159 933

Götalands skogsbygder

104 015

80 851

184 866

159 070

163 869

507 805

Mellersta Sveriges skogsbygder

16 622

16 602

33 224

28 438

27 991

89 653

Nedre Norrland

22 087

14 449

36 536

29 290

29 074

94 900

Övre Norrland

18 930

4 162

23 092

18 515

17 803

59 410

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2017

323 440

198 896

522 336

452 507

473 747

1 448 590

December 2016

326 122

187 620

513 742

454 410

467 897

1 436 049

December 2015

336 801

175 804

512 605

448 604

467 189

1 428 398

December 2014

344 191

173 224

517 415

445 649

473 423

1 436 487

December 2010

348 564

184 987

533 551

460 524

480 428

1 474 503

December 2005

391 124

164 096

555 220

484 008

494 546

1 533 774

December 2000

425 800

153 400

579 200

536 000

502 300

1 617 500