Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2017

JO 23 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal företag med nötkreatur i december 2017 per produktionsområde

3. Number of holdings with cattle in December 2017 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

186

441

627

674

650

722

Götalands mellanbygder

546

1 131

1 677

1 806

1 681

1 917

Götalands norra slättbygder

392

855

1 247

1 413

1 298

1 487

Svealands slättbygder

372

1 237

1 609

1 812

1 642

1 959

Götalands skogsbygder

1 212

4 679

5 891

6 355

5 856

6 832

Mellersta Sveriges skogsbygder

194

934

1 128

1 260

1 111

1 381

Nedre Norrland

327

825

1 152

1 313

1 184

1 417

Övre Norrland

295

288

583

691

623

746

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

December 2017

3 524

10 390

13 914

15 324

14 045

16 461

December 2016

3 739

10 335

14 074

15 711

14 354

16 852

December 2015

4 039

10 339

14 356

16 041

14 667

17 301

December 2014

4 302

10 459

14 737

16 476

15 107

17 776


1)          Uppgifter över antalet företag med nötkreatur finns inte framräknade för tidigare år än 2014 för december månad. Figures on the number of holdings are not present for years before 2014.