Statens Jordbruksverk                                             1                                                     JO 23 SM 1901