Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2018

JO 23 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i december 2018 per produktionsområde

2. Number of cattle in December 2018 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25 651

10 017

35 668

27 338

32 736

95 742

Götalands mellanbygder

62 035

28 211

90 246

84 252

87 113

261 611

Götalands norra slättbygder

39 547

21 191

60 738

56 965

59 215

176 918

Svealands slättbygder

28 729

25 291

54 020

49 888

52 959

156 867

Götalands skogsbygder

101 793

79 973

181 766

160 001

161 298

503 065

Mellersta Sveriges skogsbygder

15 564

17 171

32 735

27 729

28 130

88 594

Nedre Norrland

21 589

14 448

36 037

29 360

28 690

94 087

Övre Norrland

18 140

4 419

22 559

18 637

17 376

58 572

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2018

313 048

200 721

513 769

454 170

467 517

1 435 456

December 2017

323 440

198 896

522 336

452 507

473 747

1 448 590

December 2016

326 122

187 620

513 742

454 410

467 897

1 436 049

December 2015

336 801

175 804

512 605

448 604

467 189

1 428 398

December 2014

344 191

173 224

517 415

445 649

473 423

1 436 487

December 2010

348 564

184 987

533 551

460 524

480 428

1 474 503

December 2005

391 124

164 096

555 220

484 008

494 546

1 533 774

December 2000

425 800

153 400

579 200

536 000

502 300

1 617 500