Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2018

JO 23 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal företag med nötkreatur i december 2018 per produktionsområde

3. Number of holdings with cattle in December 2018 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

173

446

619

655

625

698

Götalands mellanbygder

516

1 107

1 623

1 739

1 607

1 843

Götalands norra slättbygder

384

844

1 228

1 383

1 276

1 456

Svealands slättbygder

354

1 237

1 591

1 766

1 589

1 930

Götalands skogsbygder

1 146

4 611

5 757

6 150

5 617

6 613

Mellersta Sveriges skogsbygder

181

937

1 118

1 236

1 099

1 352

Nedre Norrland

319

838

1 157

1 286

1 150

1 392

Övre Norrland

278

292

570

660

597

715

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

December 2018

3 351

10 312

13 663

14 875

13 560

15 999

December 2017

3 524

10 390

13 914

15 324

14 045

16 461

December 2016

3 739

10 335

14 074

15 711

14 354

16 852

December 2015

4 039

10 339

14 356

16 041

14 667

17 301

December 2014

4 302

10 459

14 737

16 476

15 107

17 776


1)          Uppgifter över antalet företag med nötkreatur finns inte framräknade för tidigare år än 2014 för december månad. Figures on the number of holdings are not present for years before 2014.