Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2019

JO 23 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

The total number of cattle in December 2019 was 1 405 000, a decrease since December 2018 by more than 2 %. The number of dairy cows decreased by 3.7 %, and the number of other cows decreased by 1.2 %.

The total number of heifers, bulls and steers decreased by 0.5 % since December 2018. The number of calves decreased during the period with 14 400 animals or 3.1 %.

Since December 2000, the total number of cattle has decreased by approximately 13 %. The number of dairy cows decreased by 29 % while the number of other cows increased by 29 % during this period. For all other categories, the number of animals decreased during the period.

The total number of holdings with cattle has decreased for many years. Since December 2018, the total number of holdings decreased by 2.8 % or almost 450 holdings. In December 2019 the number of holdings with dairy cows was 3 174, a decrease by 5.3 % compared with December 2018.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Number of cattle in December 2000, 2005, 2010, 2015 and 2017 – 2019

2. Number of cattle in December 2019 in production areas

3. Number of holdings with cattle in December 2019 in production areas

 

List of terms

Företag

Husdjur

Kalvar

Kor

Kor för uppfödning av kalvar

Kvigor

Mjölkkor

Nötkreatur

Stutar

Summa

Tjurar

Holding(s)

Livestock

Calves

Cows

Suckler cows

Heifers

Dairy cows

Cattle

Steers

Total

Bulls