Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2019

JO 23 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i december 2000, 2005, 2010, 2015 och 2017 ­­­­– 2019

2. Antal nötkreatur i december 2019 per produktionsområde

3. Antal företag med nötkreatur i december 2019 per produktionsområde

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Data not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure