Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2019

JO 23 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i december 2000, 2005, 2010, 2015 och 2017 ­­­­– 2019

1. Number of cattle in December 2000, 2005, 2010, 2015 and 2017 – 2019

Djurslag
Type of animal

2000

2005

2010

2015

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor 
  Dairy cows

425 800

391 124

348 564

336 801

323 440

313 048

301 377

Kor för uppfödning av kalvar
  Suckler cows

153 400

164 096

184 987

175 804

198 896

200 721

198 324

Summa kor
  Total cows

579 200

555 220

533 551

512 605

522 336

513 769

499 701

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

102 700

85 040

89 181

79 979

80 750

80 804

83 284

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

243 500

226 462

215 344

219 718

215 054

215 860

215 459

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

25 000

25 808

27 807

26 425

29 775

30 433

29 726

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2
  years

164 800

146 698

128 192

122 482

126 928

127 063

123 365

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

536 000

484 008

460 524

448 604

452 507

454 160

451 834

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
 
Calves less than 1 year old, female

..

244 356

238 765

234 177

236 803

235 079

229 705

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
 
Calves less than 1 year old, male

..

250 190

241 663

233 012

236 944

232 438

223 425

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

502 300

494 546

480 428

467 189

473 747

467 517

453 130

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 617 500

1 533 774

1 474 503

1 428 398

1 448 590

1 435 446

1 404 665