Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2019

JO 23 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i december 2019 per produktionsområde

2. Number of cattle in December 2019 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24 569

10 182

34 751

27 823

31 299

93 873

Götalands mellanbygder

59 559

27 888

87 447

83 397

85 702

256 546

Götalands norra slättbygder

37 281

21 352

58 633

55 042

58 540

172 215

Svealands slättbygder

27 402

24 935

52 337

49 907

50 441

152 685

Götalands skogsbygder

99 060

78 153

177 213

160 130

155 408

492 751

Mellersta Sveriges skogsbygder

15 239

16 807

32 046

27 522

27 462

87 030

Nedre Norrland

20 972

14 546

35 518

29 426

27 573

92 517

Övre Norrland

17 295

4 461

21 756

18 587

16 705

57 048

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2019

301 377

198 324

499 701

451 834

453 130

1 404 665

December 2018

313 048

200 721

513 769

454 170

467 517

1 435 456

December 2017

323 440

198 896

522 336

452 507

473 747

1 448 590

December 2016

326 122

187 620

513 742

454 410

467 897

1 436 049

December 2015

336 801

175 804

512 605

448 604

467 189

1 428 398

December 2010

348 564

184 987

533 551

460 524

480 428

1 474 503

December 2005

391 124

164 096

555 220

484 008

494 546

1 533 774

December 2000

425 800

153 400

579 200

536 000

502 300

1 617 500