Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2019

JO 23 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal företag med nötkreatur i december 2019 per produktionsområde

3. Number of holdings with cattle in December 2019 in production areas

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Totalt

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Totalt
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

164

439

603

639

608

678

Götalands mellanbygder

486

1 096

1 581

1 693

1 568

1 802

Götalands norra slättbygder

360

841

1 198

1 330

1 240

1 418

Svealands slättbygder

333

1 226

1 555

1 752

1 554

1 889

Götalands skogsbygder

1 096

4 474

5 561

5 886

5 405

6 389

Mellersta Sveriges skogsbygder

171

943

1 114

1 215

1 093

1 339

Nedre Norrland

299

827

1 125

1 249

1 119

1 343

Övre Norrland

265

294

559

648

577

698

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

December 2019

3 174

10 140

13 296

14 412

13 164

15 556

December 2018

3 351

10 312

13 663

14 875

13 560

15 999

December 2017

3 524

10 390

13 914

15 324

14 045

16 461

December 2016

3 739

10 335

14 074

15 711

14 354

16 852

December 2015

4 039

10 339

14 356

16 041

14 667

17 301


1)          Uppgifter över antalet företag med nötkreatur finns inte framräknade för tidigare år än 2014 för december månad. Figures on the number of holdings are not present for years before 2014.