Statens Jordbruksverk                                     13                                                     JO 24 SM 0501

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Bratt, SCB, tfn 019-17 67 27, margareta.bratt@scb.se

Rolf Selander, SCB, tfn 019-17 66 27, rolf.selander@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 juni 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.