Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Hästar och anläggningar med häst 2004

JO 24 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Kontaktpersoner, mer information

Per Persson,
Jordbruksverket
tfn 036-15 60 73, per.persson@sjv.se

Margareta Bratt, SCB, tfn 019-17 67 27, margareta.bratt@scb.se

Rolf Selander, SCB, tfn 019-17 66 27, rolf.selander@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 juni 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.