Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2004

JO 24 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal hästar, hästar per 1 000 invånare och antal anläggningar med häst

1. Number of horses, number of horses per 1 000 inhabitants and number of horse establishments

Län

Antal hästar

Medel-
fel %

Därav hästar på jordbruk[1]

Antal hästar/ 1 000 invånare

Antal anläggningar

Medel-
fel %

Stockholms

27 300

14,5%

6 712

15

2 700

9,3%

Uppsala

8 700

9,8%

3 739

29

1 600

12,5%

Södermanlands

11 200

11,6%

3 964

43

1 700

8,8%

Östergötlands

15 400

9,7%

5 108

37

2 800

7,1%

Jönköpings

12 300

9,3%

4 988

37

2 500

6,0%

Kronobergs

7 700

32,5%

3 753

43

2 300

21,7%

Kalmar

12 900

9,7%

4 654

55

2 600

7,7%

Gotlands

5 800

8,6%

2 766

101

1 300

11,5%

Blekinge

4 700

12,8%

1 519

31

1 200

16,7%

Skåne

35 800

5,3%

13 067

31

6 800

4,4%

Hallands

11 500

8,3%

4 708

41

2 400

8,3%

Västra Götalands

50 200

8,6%

17 306

33

10 400

9,1%

Värmlands

12 500

10,0%

3 605

46

2 900

8,6%

Örebro

9 800

15,3%

3 170

36

2 000

7,5%

Västmanlands

11 800

23,3%

3 625

45

1 700

8,8%

Dalarnas

9 500

20,0%

2 844

34

2 600

13,5%

Gävleborgs

9 300

9,1%

3 094

34

2 500

10,0%

Västernorrlands

7 200

13,9%

2 507

29

1 800

13,9%

Jämtlands

5 400

20,4%

2 093

42

1 100

18,2%

Västerbottens

8 800

30,1%

1 562

34

1 800

16,7%

Norrbottens

5 300

20,8%

876

21

1 500

23,3%

Hela riket

283 100

3,1%

95 660

31

56 000

2,7%


 

 [1] Enligt Lantbruksregistret, juni 2003