Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2004

JO 24 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal hästar efter tätort

2. Number of horses by code for locality

Länsgrupp
NUTS2

Grupp 1
Större tätorter och tätortsnära

Grupp 2
Mindre tätorter och glesbygd

Summa

Totalt antal hästar

 

Andel hästar

Medel-fel

Andel hästar

Medel-fel

 

 

Stockholm (SE01)

96%

±3

4%

±3

100,0%

27 300

Östra Mellansverige (SE02)

81%

±2

19%

±2

100,0%

56 900

Sydsverige (SE04)

91%

±2

9%

±2

100,0%

40 500

Norra Mellansverige (SE06)

61%

±4

39%

±4

100,0%

31 300

Mellersta Norrland (SE07)

40%

±5

60%

±5

100,0%

12 600

Övre Norrland (SE08)

48%

±10

52%

±10

100,0%

14 100

Småland och öarna (SE09)

60%

±3

40%

±3

100,0%

38 700

Västsverige (SE0A)

75%

±4

24%

±4

100,0%

61 700

Hela riket

74%

±1

26%

±1

100,0%

283 100