Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2004

JO 24 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal anläggningar med häst efter tätort

3. Number of horse establishments by code for locality

Länsgrupp
NUTS2

Grupp 1
Större tätorter och tätortsnära

Grupp 2
Mindre tätorter och glesbygd

Summa

Totalt antal anläggningar

 

Andel anläggningar

Medel-fel

Andel anlägg-ningar

Medel-
fel

 

 

Stockholm (SE01)

96%

±2

4%

±2

100,0%

2 600

Östra Mellansverige (SE02)

75%

±2

25%

±2

100,0%

9 800

Sydsverige (SE04)

89%

±2

11%

±2

100,0%

8 000

Norra Mellansverige (SE06)

55%

±3

45%

±3

100,0%

7 900

Mellersta Norrland (SE07)

37%

±5

63%

±5

100,0%

3 000

Övre Norrland (SE08)

48%

±7

52%

±7

100,0%

3 300

Småland och öarna (SE09)

56%

±2

44%

±2

100,0%

8 700

Västsverige (SE0A)

70%

±2

30%

±2

100,0%

12 700

Hela riket

68%

±1

33%

±1

100,0%

56 000