Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Antal hästar, redovisning per län med 95-procentiga konfidensintervall
2. Antal hästar per 1 000 invånare, redovisning per län

1. Antal hästar, redovisning per län med 95-procentiga konfidensintervall

1. Number of horses presented with 95 % confidence intervals, by county

1Södermanlands län redovisas ej p.g.a. att medelfelet överstiger 35 %.

2. Antal hästar per 1 000 invånare, redovisning per län

2. Number of horses per 1 000 inhabitants, presented by county

1Södermanlands län redovisas ej p.g.a. att medelfelet överstiger 35 %.