Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal hästar, hästar per 1 000 invånare och antal platser med häst

1. Number of horses, number of horses per 1 000 inhabitants and number of locations with horses

Område

Antal hästar1

Medelfel %

Därav hästar på jordbruk2

Antal hästar/

1 000 invånare

Antal platser
med häst

Medelfel %

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

45 200

29,1

9 200

22

3 800

12,5

Uppsala

14 600

21,3

5 400

44

3 300

16,9

Södermanlands

..

..

4 300

..

1 400

21,1

Östergötlands

16 100

20,0

5 900

37

3 300

15,6

Jönköpings

14 800

15,9

5 400

44

3 200

12,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10 000

20,4

3 600

54

2 700

17,0

Kalmar

14 200

16,1

4 600

61

3 500

12,9

Gotlands

10 300

25,8

2 500

180

2 100

18,2

Blekinge

11 300

22,5

1 800

74

2 600

16,9

Skåne

52 400

10,6

16 600

42

10 900

7,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14 600

18,9

5 300

49

3 500

13,6

Västra Götalands

48 900

6,4

20 500

31

12 100

5,7

Värmlands

12 100

18,7

4 200

44

3 200

15,6

Örebro

9 900

14,6

3 800

35

2 700

13,1

Västmanlands

11 200

22,2

3 100

44

2 200

16,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 300

12,7

3 300

52

4 800

12,0

Gävleborgs

14 800

22,8

3 700

54

3 400

13,9

Västernorrlands

11 900

15,4

2 600

49

3 200

14,1

Jämtlands

8 400

23,2

1 800

66

2 200

15,0

Västerbottens

7 400

16,4

1 900

29

2 400

13,8

Norrbottens

5 100

22,5

1 200

21

1 400

22,0

 

 

 

 

 

 

 

NUTS II

 

 

 

 

 

 

Stockholm (SE11)

45 200

29,1

9 100

22

3 800

12,5

Östra Mellansverige (SE12)

67 000

16,2

22 600

43

12 900

7,4

Småland m öarna (SE21)

49 300

9,5

16 100

46

11 500

7,4

Sydsverige (SE22)

63 700

9,6

18 400

50

13 500

7,0

Västsverige (SE23)

63 500

6,6

25 700

55

15 600

5,4

Norra Mellansverige (SE31)

41 200

10,8

11 200

25

11 400

7,9

Mellersta Norrland (SE32)

20 300

13,2

4 400

61

5 400

10,4

Övre Norrland (SE33)

12 500

13,4

3 100

34

3 800

11,9

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

2010

362 700

5,5

110 700

39

77 800

2,8

2004 3,4

303 100-328 100

3,1

95 6605

31

56 000

2,7


1 När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.

2 Enligt preliminärt Lantbruksregister 2010.

3 I 2004 års undersökning är antal platser = antalet anläggningar.

4 I 2004 års undersökning skattades antalet hästar i Sverige till 283 100 hästar. Mot bakgrund av 2010 års undersökning tror vi den siffran var underskattad och redovisar här istället ett intervall som vi bedömer omfattar det verkliga antalet hästar i Sverige år 2004.

5 Enligt Lantbruksregistret 2003