Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal platser med häst efter tätort

3. Number of locations with horses by code of locality

Område

Grupp 1

Större tätort och tätortsnära

 

Andel hästar

Grupp 2

Mindre tätort och glesbygd

 

Andel hästar

Totalt antal platser med häst

 

 

 

 

NUTS II

 

 

 

Stockholm (SE11)

95 %

5 %

3 800

Östra Mellansverige (SE12)

80 %

20 %

12 900

Småland m öarna (SE21)

59 %

41 %

11 500

Sydsverige (SE22)

85 %

15 %

13 500

Västsverige (SE23)

71 %

29 %

15 600

Norra Mellansverige (SE31)

50 %

50 %

11 400

Mellersta Norrland (SE32)

47 %

53 %

5 400

Övre Norrland (SE33)

41 %

58 %

3 800

 

 

 

 

Riket

68 %

32 %

77 800