Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Totala antalet hästar, redovisning per län1
2. Antalet hästar per 1 000 invånare, redovisning per län1

1. Totala antalet hästar, redovisning per län1

1. Number of horses by county1

 

1Södermanlands län redovisas ej p.g.a. att medelfelet överstiger 35 %.

2. Antalet hästar per 1 000 invånare, redovisning per län1

2. Number of horses per 1 000 inhabitants. Presented by county1

 

 

1Södermanlands län redovisas ej p.g.a. att medelfelet överstiger 35 %.