Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal hästar efter tätort

2. Number of horses by code of locality

Område

Grupp 1

Större tätort och tätortsnära

 

Andel hästar

Grupp 2

Mindre tätort och glesbygd

 

Andel hästar

Totalt antal hästar

 

 

 

 

NUTS II

 

 

 

Stockholm (SE11)

98 %

2 %

45 200

Östra Mellansverige (SE12)

88 %

12 %

67 000

Småland m öarna (SE21)

62 %

38 %

49 300

Sydsverige (SE22)

84 %

16 %

63 700

Västsverige (SE23)

73 %

27 %

63 500

Norra Mellansverige (SE31)

47 %

53 %

41 200

Mellersta Norrland (SE32)

50 %

50 %

20 300

Övre Norrland (SE33)

40 %

59 %

12 500

 

 

 

 

Riket

74 %

26 %

362 700