Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal hästar 2010 och 2016, hästar på jordbruksföretag, ridskolor och per 1 000 invånare

1. Number of horses 2010 and 2016, horses at agricultural holdings, riding schools and number of horses per 1 000 inhabitants

Område

Antal hästar
2016

Medelfel %

Antal hästar
2010

Medelfel %

Hästar på jordbruk1
2016

Hästar på ridskolor

2016

Antal hästar/

1 000 invånare
2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27 400

25,4

45 200

29,1

9 500

3 100

12

Uppsala

16 600

19,0

14 600

21,3

5 600

800

47

Södermanlands

8 400

16,4

..

..

4 100

500

30

Östergötlands

15 500

18,4

16 100

20,0

5 800

1 200

35

Jönköpings

18 900

15,4

14 800

15,9

5 200

700

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13 800

23,4

10 000

20,4

3 200

400

72

Kalmar

14 700

21,7

14 200

16,1

4 400

700

62

Gotlands

5 900

30,9

10 300

25,8

2 100

300

103

Blekinge

7 400

17,2

11 300

22,5

2 000

600

47

Skåne

58 100

13,1

52 400

10,6

14 400

2 100

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 600

25,8

14 600

18,9

4 600

800

59

Västra Götalands

56 400

15,5

48 900

6,4

17 200

2 700

34

Värmlands

11 900

14,9

12 100

18,7

3 600

500

43

Örebro

11 900

15,3

9 900

14,6

3 500

400

41

Västmanlands

9 900

24,6

11 200

22,2

2 900

700

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18 800

22,0

14 300

12,7

2 900

500

67

Gävleborgs

11 700

15,5

14 800

22,8

3 200

700

42

Västernorrlands

7 200

20,1

11 900

15,4

2 200

500

30

Jämtlands

7 000

29,3

8 400

23,2

1 600

200

55

Västerbottens

9 700

25,8

7 400

16,4

1 700

500

37

Norrbottens

5 700

28,0

5 100

22,5

1 100

600

23

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 22

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm (SE11)

27 400

25,4

45 200

29,1

9 500

3 100

12

Östra Mellansverige (SE12)

62 200

8,7

67 000

16,2

21 900

3 600

38

Småland m öarna (SE21)

53 300

10,7

49 300

9,5

14 900

2 100

64

Sydsverige (SE22)

65 500

11,8

63 700

9,6

16 400

2 700

45

Västsverige (SE23)

75 000

13,3

63 500

6,6

21 800

3 400

38

Norra Mellansverige (SE31)

42 500

11,4

41 200

10,8

9 700

1 700

51

Mellersta Norrland (SE32)

14 200

17,6

20 300

13,2

3 900

700

38

Övre Norrland (SE33)

15 400

19,3

12 500

13,4

2 800

1 100

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

355 500

4,9

362 700

5,5

101 000

18 300

36


1 Enligt preliminärt Lantbruksregister 2016.

2 Se karta 3 hur NUTS2-regionerna i Sverige ser ut.