Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal platser med häst 2010 och 2016

2. Number of places with horses 2010 and 2016

Område

Antal platser1 med häst
2016

Medelfel %

Antal platser1 med häst
2010

Medelfel %

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 500

20,1

3 800

12,5

Uppsala

3 400

14,1

3 300

16,9

Södermanlands

2 000

13,9

1 400

21,1

Östergötlands

3 200

12,8

3 300

15,6

Jönköpings

4 400

11,9

3 200

12,8

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 100

15,2

2 700

17,0

Kalmar

3 300

14,8

3 500

12,9

Gotlands

1 300

24,4

2 100

18,2

Blekinge

1 800

16,8

2 600

16,9

Skåne

10 400

6,6

10 900

7,6

 

 

 

 

 

Hallands

3 600

14,8

3 500

13,6

Västra Götalands

12 100

9,1

12 100

5,7

Värmlands

3 700

13,6

3 200

15,6

Örebro

3 200

12,8

2 700

13,1

Västmanlands

1 800

13,4

2 200

16,2

 

 

 

 

 

Dalarnas

4 700

12,9

4 800

12,0

Gävleborgs

3 600

14,0

3 400

13,9

Västernorrlands

2 300

19,6

3 200

14,1

Jämtlands

1 500

23,3

2 200

15,0

Västerbottens

2 500

19,2

2 400

13,8

Norrbottens

1 400

25,7

1 400

22,0

 

 

 

 

 

NUTS 22

 

 

 

 

Stockholm (SE11)

3 500

20,1

3 800

12,5

Östra Mellansverige (SE12)

13 600

6,1

12 900

7,4

Småland m öarna (SE21)

12 100

7,6

11 500

7,4

Sydsverige (SE22)

12 300

6,2

13 500

7,0

Västsverige (SE23)

15 600

7,8

15 600

5,4

Norra Mellansverige (SE31)

12 100

7,8

11 400

7,9

Mellersta Norrland (SE32)

3 800

15,0

5 400

10,4

Övre Norrland (SE33)

3 900

15,4

3 800

11,9

 

 

 

 

 

Riket

76 800

3,1

77 800

2,8


1 Eftersom räkningsdatumet var den 2 juni var en del hästar ute på sommarbete. Sommarbetet kan vara på den

fastighet hästen vanligtvis står uppstallad på men det kan också vara på en helt annan fastighet. Därför kallar vi

det ”platser med häst” där vi påträffat hästar i vår undersökning.

2 Se karta 3 hur NUTS2-regionerna i Sverige ser ut.