Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal anläggningar1 med häst 2016 och 2004, Totalt antal anläggningar 2016

3. Number of horse establishments with horses 2016 and 2004, Total number of horse establishments 2016

Område

Antal anläggningar med häst
20164

Medelfel %

Antal anläggningar med häst
2004

Medelfel %2

Totalt antal anläggningar

2016

Medelfel %

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 300

13,4

2 700

9,3

3 500

11,0

Uppsala

2 800

15,8

1 600

12,5

3 700

13,2

Södermanlands

1 700

15,5

1 700

8,8

2 600

12,5

Östergötlands

2 800

13,8

2 800

7,1

4 500

10,4

Jönköpings

3 500

13,4

2 500

6,0

5 300

10,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 500

17,2

2 300

21,7

3 900

13,7

Kalmar

2 700

16,8

2 600

7,7

5 000

17,4

Gotlands

1 300

24,5

1 300

11,5

2 200

19,2

Blekinge

1 600

18,3

1 200

16,7

2 500

14,5

Skåne

9 000

7,3

6 800

4,4

13 500

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 600

18,1

2 400

8,3

4 100

13,9

Västra Götalands

9 500

11,2

10 400

9,1

15 800

7,9

Värmlands

2 900

15,8

2 900

8,6

5 000

11,7

Örebro

2 500

14,2

2 000

7,5

4 200

10,9

Västmanlands

1 700

14,0

1 700

8,8

2 400

11,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 100

15,4

2 600

13,5

5 600

11,3

Gävleborgs

3 400

14,5

2 500

10,0

6 700

10,3

Västernorrlands

1 500

24,6

1 800

13,9

4 600

13,8

Jämtlands

1 200

27,1

1 100

18,2

3 900

14,9

Västerbottens

1 900

22,0

1 800

16,7

3 700

15,7

Norrbottens

1 300

27,7

1 500

23,3

2 600

20,3

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 23

 

 

 

 

 

 

Stockholm (SE11)

2 300

13,4

2 600

..

3 500

11,0

Östra Mellansverige (SE12)

11 500

6,7

9 800

..

17 400

5,3

Småland m öarna (SE21)

10 100

8,4

8 700

..

16 300

7,6

Sydsverige (SE22)

10 600

6,7

8 000

..

16 100

5,6

Västsverige (SE23)

12 000

9,6

12 700

..

19 900

6,9

Norra Mellansverige (SE31)

9 500

8,8

7 900

..

17 300

6,4

Mellersta Norrland (SE32)

2 600

18,2

3 000

..

8 500

10,1

Övre Norrland (SE33)

3 200

17,2

3 300

..

6 300

12,5

 

 

 

 

 

 

 

Riket

61 700

3,4

56 000

2,7

105 300

2,6


1 Endast anläggningar som finns på fastigheter som är typkodade som bebyggd fastighet ingår i beräkningsunderlaget.

2 Medelfel för antalet anläggningar med häst 2004 för NUTS2 finns inte tillgängliga.

3 Se karta 3 hur NUTS2-regionerna i Sverige ser ut.

4 De anläggningar där alla hästar är på sommarbete på annan fastighet kommer inte med i dessa siffror. Detta förekom år 2016 med räkningsdatum 2 juni, men inte i 2004 års undersökning med räkningsdatum 14 oktober. Det vill säga ”Anläggningar med häst 2016” är inte helt jämförbar med ”Anläggningar med häst 2004”.