Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal hästar efter tätort år 2016

4. Number of horses by code of locality

Område

Grupp 1

Större tätort och tätortsnära

 

Andel hästar

Grupp 2

Mindre tätort och glesbygd

 

Andel hästar

Totalt antal hästar

 

 

 

 

NUTS 21

 

 

 

Stockholm (SE11)

96 %

4 %

27 400

Östra Mellansverige (SE12)

80 %

20 %

62 200

Småland m öarna (SE21)

58 %

42 %

53 300

Sydsverige (SE22)

91 %

9 %

65 500

Västsverige (SE23)

84 %

16 %

75 000

Norra Mellansverige (SE31)

51 %

49 %

42 500

Mellersta Norrland (SE32)

54 %

46 %

14 200

Övre Norrland (SE33)

70 %

30 %

15 400

 

 

 

 

Riket

76 %

24 %

355 500


1 Se karta 3 hur NUTS2-regionerna i Sverige ser ut.