Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Antal platser med häst efter tätort år 2016

5. Number of locations with horses by code of locality

Område

Grupp 1

Större tätort och tätortsnära

 

Andel platser

Grupp 2

Mindre tätort och glesbygd

 

Andel platser

Totalt antal platser med häst

 

 

 

 

NUTS 21

 

 

 

Stockholm (SE11)

92 %

8 %

3 500

Östra Mellansverige (SE12)

80 %

20 %

13 600

Småland m öarna (SE21)

55 %

45 %

12 100

Sydsverige (SE22)

92 %

8 %

12 300

Västsverige (SE23)

79 %

21 %

15 600

Norra Mellansverige (SE31)

52 %

48 %

12 100

Mellersta Norrland (SE32)

47 %

53 %

3 800

Övre Norrland (SE33)

60 %

40 %

3 900

 

 

 

 

Riket

71 %

29 %

76 800


1 Se karta 3 hur NUTS2-regionerna i Sverige ser ut.