Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2014

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2014

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

791

25 %

864

30 %

1 655

27 %

Uppsala

3 200

32 %

1 571

32 %

4 771

32 %

Södermanlands

1 773

19 %

3 368

52 %

5 141

32 %

Östergötlands

3 815

15 %

7 489

52 %

11 304

29 %

Jönköpings

4 161

14 %

4 024

26 %

8 185

18 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 072

9 %

2 140

23 %

3 212

15 %

Kalmar

1 691

4 %

3 424

27 %

5 115

9 %

Gotlands

1 381

9 %

1 374

30 %

2 755

13 %

Blekinge

384

9 %

392

8 %

776

8 %

Skåne

3 352

9 %

4 622

13 %

7 974

11 %

 

 

 

 

Hallands

1 453

6 %

1 395

17 %

2 848

8 %

Västra Götalands

13 168

23 %

14 492

48 %

27 660

31 %

Värmlands

1 743

22 %

4 900

59 %

6 643

41 %

Örebro

1 547

23 %

2 310

47 %

3 857

33 %

Västmanlands

1 319

32 %

1 039

43 %

2 358

36 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 091

18 %

2 873

51 %

3 964

34 %

Gävleborgs

1 636

18 %

2 523

41 %

4 159

28 %

Västernorrlands

527

7 %

2 206

52 %

2 733

24 %

Jämtlands

1 168

16 %

2 348

55 %

3 516

30 %

Västerbottens

1 243

9 %

531

33 %

1 774

11 %

Norrbottens

387

6 %

340

41 %

727

10 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

847

3 %

1 256

12 %

2 103

6 %

Götalands mellanbygder

5 124

8 %

4 159

17 %

9 283

10 %

Götalands norra slättbygder

10 796

25 %

10 142

54 %

20 938

34 %

Svealands slättbygder

8 425

25 %

10 549

46 %

18 974

33 %

Götalands skogsbygder

12 121

11 %

21 715

29 %

33 836

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 452

25 %

7 966

53 %

12 418

38 %

Nedre Norrland

3 395

14 %

6 982

48 %

10 377

27 %

Övre Norrland

1 742

8 %

1 456

37 %

3 198

13 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

257

6 %

257

4 %

2,1- 5,0

-

-

115

5 %

115

4 %

5,1- 10,0

-

-

440

7 %

440

6 %

10,1- 20,0

..

..

2 369

13 %

2 387

12 %

20,1- 30,0

139

3 %

3 989

23 %

4 128

18 %

30,1- 50,0

749

4 %

7 825

25 %

8 574

16 %

50,1- 100,0

5 470

7 %

17 316

36 %

22 786

17 %

100,1-

40 526

18 %

31 914

54 %

72 440

25 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

135

5 %

135

2 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

98

3 %

98

3 %

10,1- 20,0

-

-

914

9 %

914

8 %

20,1- 30,0

55

2 %

1 948

15 %

2 003

13 %

30,1- 50,0

363

3 %

5 728

21 %

6 091

15 %

50,1- 100,0

3 396

5 %

14 995

31 %

18 391

16 %

100,1-

43 088

17 %

40 407

50 %

83 495

24 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

46 902

14 %

64 225

34 %

111 127

21 %

2013

48 193

14 %

64 615

34 %

112 808

21 %

2012

47 843

14 %

58 972

31 %

106 815

20 %

2011

44 727

13 %

51 720

26 %

96 447

18 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %

2009

32 519

9 %

37 609

20 %

70 128

13 %