Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4b. Antal företag med omställda ekologiska värphöns och slaktkycklingar i juni 2014

4b. Number of holdings with fully converted organic laying hens and broilers in June 2014

Område

Värphöns,
20 veckor
eller äldre

Slaktkycklingar

Hela riket

2014

83

5

2013

78

3

2012

87

3

2011

96

3

2010

90

3

2009

77

3