Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2014

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2014

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 595

27 %

1 371

28 %

4 621

27 %

Uppsala

3 366

25 %

3 381

24 %

11 518

27 %

Södermanlands

3 578

25 %

4 305

29 %

13 024

29 %

Östergötlands

8 348

23 %

9 320

27 %

28 972

26 %

Jönköpings

5 828

14 %

6 664

17 %

20 677

16 %

Kronobergs

2 451

11 %

2 672

13 %

8 335

13 %

Kalmar

3 693

7 %

4 085

9 %

12 893

8 %

Gotlands

1 940

9 %

2 045

10 %

6 740

11 %

Blekinge

587

7 %

612

7 %

1 975

8 %

Skåne

6 042

9 %

6 151

9 %

20 167

10 %

Hallands

2 225

8 %

2 295

8 %

7 368

8 %

Västra Götalands

21 363

25 %

21 139

26 %

70 162

28 %

Värmlands

5 898

35 %

4 974

36 %

17 515

37 %

Örebro

3 065

27 %

3 183

29 %

10 105

30 %

Västmanlands

1 790

31 %

1 703

25 %

5 851

30 %

Dalarnas

2 368

24 %

2 914

29 %

9 246

29 %

Gävleborgs

3 151

22 %

3 328

25 %

10 638

25 %

Västernorrlands

2 076

22 %

1 971

23 %

6 780

23 %

Jämtlands

2 505

26 %

2 442

28 %

8 463

28 %

Västerbottens

1 360

11 %

1 248

10 %

4 382

11 %

Norrbottens

593

10 %

568

10 %

1 888

10 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 393

5 %

1 614

5 %

5 110

5 %

Götalands mellanbygder

6 548

7 %

6 731

8 %

22 562

9 %

Götalands norra slättbygder

14 144

25 %

15 316

27 %

50 398

29 %

Svealands slättbygder

15 367

28 %

14 827

28 %

49 168

30 %

Götalands skogsbygder

27 409

15 %

28 353

17 %

89 598

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

9 292

31 %

9 620

34 %

31 330

35 %

Nedre Norrland

7 348

22 %

7 640

25 %

25 365

25 %

Övre Norrland

2 321

12 %

2 270

12 %

7 789

12 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

226

3 %

207

3 %

690

3 %

2,1- 5,0

77

2 %

95

3 %

287

3 %

5,1- 10,0

411

6 %

357

5 %

1 208

6 %

10,1- 20,0

1 863

8 %

2 154

10 %

6 404

10 %

20,1- 30,0

3 118

14 %

3 718

17 %

10 964

16 %

30,1- 50,0

6 894

13 %

7 718

16 %

23 186

15 %

50,1- 100,0

18 338

14 %

19 006

16 %

60 130

16 %

100,1-

52 895

21 %

53 116

22 %

178 451

23 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

173

3 %

103

2 %

411

2 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

86

2 %

53

2 %

237

2 %

10,1- 20,0

858

6 %

817

6 %

2 589

7 %

20,1- 30,0

1 580

9 %

1 731

11 %

5 314

11 %

30,1- 50,0

4 911

12 %

5 381

14 %

16 383

14 %

50,1- 100,0

14 969

13 %

15 835

16 %

49 195

15 %

100,1-

61 245

21 %

62 451

21 %

207 191

22 %

Hela riket

2014

83 822

17 %

86 371

18 %

281 320

19 %

2013

87 255

18 %

85 607

18 %

285 670

19 %

2012

78 480

16 %

82 591

17 %

267 886

18 %

2011

74 070

15 %

73 929

16 %

244 446

16 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %

2009

54 618

11 %

56 166

12 %

180 912

12 %