Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2014

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2014

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

11

38

49

58

54

61

Uppsala

37

62

98

102

100

106

Södermanlands

23

100

121

119

117

126

Östergötlands

33

196

228

227

221

239

Jönköpings

52

167

219

224

219

231

Kronobergs

15

91

106

101

103

108

Kalmar

17

111

128

134

127

136

Gotlands

15

42

57

57

58

62

Blekinge

6

27

33

33

34

35

Skåne

31

135

164

162

162

170

Hallands

15

57

71

79

76

80

Västra Götalands

130

538

667

693

680

726

Värmlands

21

155

175

184

174

189

Örebro

19

74

93

102

95

104

Västmanlands

12

40

52

57

49

60

Dalarnas

15

92

107

113

104

117

Gävleborgs

34

100

134

139

133

141

Västernorrlands

11

87

98

96

92

100

Jämtlands

22

72

94

92

90

96

Västerbottens

22

26

48

51

51

53

Norrbottens

7

13

20

20

19

21

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

8

35

43

46

46

46

Götalands mellanbygder

50

125

174

174

170

182

Götalands norra slättbygder

94

271

363

377

368

393

Svealands slättbygder

98

331

426

451

430

473

Götalands skogsbygder

152

859

1 009

1 026

1 013

1 074

Mellersta Sveriges skogsbygder

56

285

340

359

333

368

Nedre Norrland

57

263

320

321

309

332

Övre Norrland

33

54

87

89

89

93

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

-

9

9

10

9

11

2,1- 5,0

-

21

21

17

18

22

5,1- 10,0

-

77

77

75

67

87

10,1- 20,0

..

283

284

281

267

313

20,1- 30,0

7

300

307

310

300

330

30,1- 50,0

30

449

477

495

479

523

50,1- 100,0

128

608

734

769

742

784

100,1-

382

476

853

886

876

891

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

-

4

4

5

4

6

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

26

26

18

18

28

10,1- 20,0

-

157

157

162

145

180

20,1- 30,0

4

226

230

223

214

251

30,1- 50,0

19

429

447

456

440

490

50,1- 100,0

93

672

763

808

784

826

100,1-

432

709

1 135

1 171

1 153

1 180

Hela riket

2014

548

2 223

2 762

2 843

2 758

2 961

2013

589

2 236

2 817

2 875

2 798

2 989

2012

605

2 078

2 676

2 717

2 656

2 838

2011

591

1 804

2 389

2 438

2 399

2 537

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144

2009

494

1 271

1 754

1 809

1 797

1 867