Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2014

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2014

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2013 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

2 635

24 %

2 953

27 %

5 588

26 %

Uppsala

1 363

14 %

1 776

18 %

3 139

16 %

Södermanlands

2 408

19 %

2 548

19 %

4 956

19 %

Östergötlands

6 952

31 %

6 709

31 %

13 661

31 %

Jönköpings

1 698

12 %

2 194

14 %

3 892

13 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 475

17 %

1 399

14 %

2 874

16 %

Kalmar

3 491

17 %

3 353

17 %

6 844

17 %

Gotlands

7 896

23 %

9 589

26 %

17 485

24 %

Blekinge

940

12 %

1 012

12 %

1 952

12 %

Skåne

3 610

12 %

4 402

12 %

8 012

12 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 431

21 %

3 361

24 %

5 792

23 %

Västra Götalands

9 739

25 %

11 391

27 %

21 130

26 %

Värmlands

2 030

22 %

1 813

23 %

3 843

23 %

Örebro

2 371

22 %

2 719

25 %

5 090

23 %

Västmanlands

926

14 %

1 192

19 %

2 118

17 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 267

15 %

1 477

20 %

2 744

18 %

Gävleborgs

2 593

24 %

2 283

22 %

4 876

23 %

Västernorrlands

1 057

22 %

671

16 %

1 728

19 %

Jämtlands

1 335

26 %

1 232

28 %

2 567

27 %

Västerbottens

1 182

17 %

1 141

15 %

2 323

16 %

Norrbottens

530

18 %

523

17 %

1 053

18 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

543

5 %

642

4 %

1 185

4 %

Götalands mellanbygder

12 245

21 %

13 626

21 %

25 871

21 %

Götalands norra slättbygder

7 226

31 %

7 701

31 %

14 927

31 %

Svealands slättbygder

9 621

20 %

11 114

23 %

20 735

22 %

Götalands skogsbygder

16 433

18 %

19 725

20 %

36 158

19 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 124

21 %

4 973

23 %

10 097

22 %

Nedre Norrland

5 010

23 %

4 289

22 %

9 299

23 %

Övre Norrland

1 727

15 %

1 668

14 %

3 395

14 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

125

1 %

194

1 %

319

1 %

2,1- 5,0

456

2 %

507

2 %

963

2 %

5,1- 10,0

2 131

6 %

2 129

6 %

4 260

6 %

10,1- 20,0

6 818

14 %

7 178

14 %

13 996

14 %

20,1- 30,0

5 748

20 %

6 177

22 %

11 925

21 %

30,1- 50,0

9 924

25 %

10 503

24 %

20 427

25 %

50,1- 100,0

19 255

38 %

21 760

40 %

41 015

39 %

100,1-

13 472

33 %

15 290

35 %

28 762

34 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

919

3 %

948

3 %

1 867

3 %

10,1- 20,0

3 756

9 %

3 979

9 %

7 735

9 %

20,1- 30,0

4 806

16 %

4 644

16 %

9 450

16 %

30,1- 50,0

8 110

20 %

9 074

22 %

17 184

21 %

50,1- 100,0

18 061

34 %

19 427

34 %

37 488

34 %

100,1-

22 199

33 %

25 549

35 %

47 748

34 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

57 929

20 %

63 738

21 %

121 667

21 %

2013

56 890

20 %

61 870

21 %

118 760

21 %

2012

53 110

18 %

60 160

19 %

113 270

19 %

2011

45 350

15 %

52 381

16 %

97 731

16 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %

2009

31 631

12 %

36 893

13 %

68 524

13 %