Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2014

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2014

Område

Baggar och tackor, födda 2013 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

41

40

41

Uppsala

32

29

32

Södermanlands

47

45

47

Östergötlands

87

79

87

Jönköpings

39

38

39

 

 

 

Kronobergs

16

15

16

Kalmar

39

36

39

Gotlands

58

55

58

Blekinge

18

17

18

Skåne

40

38

40

 

 

 

Hallands

33

33

33

Västra Götalands

173

158

173

Värmlands

42

33

42

Örebro

34

31

34

Västmanlands

21

21

21

 

 

 

Dalarnas

28

25

28

Gävleborgs

42

38

42

Västernorrlands

22

19

22

Jämtlands

22

15

22

Västerbottens

18

16

18

Norrbottens

8

6

8

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

15

15

Götalands mellanbygder

94

87

94

Götalands norra slättbygder

106

100

106

Svealands slättbygder

171

161

171

Götalands skogsbygder

258

241

258

Mellersta Sveriges skogsbygder

93

82

93

Nedre Norrland

95

78

95

Övre Norrland

28

23

28

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

4

4

4

2,1- 5,0

18

17

18

5,1- 10,0

78

69

78

10,1- 20,0

184

165

184

20,1- 30,0

116

102

116

30,1- 50,0

150

139

150

50,1- 100,0

178

169

178

100,1-

132

122

132

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

5,1- 10,0

40

35

40

10,1- 20,0

137

120

137

20,1- 30,0

120

107

120

30,1- 50,0

141

129

141

50,1- 100,0

224

212

224

100,1-

195

181

195

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2014

860

787

860

2013

849

784

850

2012

753

698

754

2011

668

614

668

2010

552

515

552

2009

452

425

452