Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2014

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2014

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar, under 20 kg

Summa svin

Län

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

533

9 %

2 387

12 %

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

Kalmar

-

-

432

1 %

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1 061

1 %

5 664

1 %

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

953

2 %

4 547

2 %

Värmlands

-

-

..

..

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

102

1 %

Västernorrlands

-

-

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 051

1 %

4 727

1 %

Götalands mellanbygder

-

-

1 082

0 %

Götalands norra slättbygder

..

..

2 906

1 %

Svealands slättbygder

1 573

2 %

7 159

3 %

Götalands skogsbygder

567

1 %

2 079

1 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

1 604

6 %

Nedre Norrland

..

..

109

1 %

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

..

..

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

418

4 %

20,1- 30,0

..

..

314

3 %

30,1- 50,0

..

..

1 675

3 %

50,1- 100,0

..

..

..

..

100,1-

4 232

2 %

17 080

2 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

..

..

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

-

-

..

..

20,1- 30,0

..

..

716

7 %

30,1- 50,0

..

..

1 527

3 %

50,1- 100,0

..

..

230

0 %

100,1-

4 262

2 %

17 175

2 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

4 626

1 %

19 666

1 %

2013

4 981

1 %

20 548

1 %

2012

4 456

1 %

21 981

2 %

2011

4 792

1 %

18 945

1 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %

2009

5 717

1 %

20 719

1 %