Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 26 SM 1601

Ekologisk djurhållning 2015
Organic livestock in 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns

I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det var en ökning med nästan 24 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska värphöns har ökat stadigt under de senaste åren och 2015 var 15 % av värphönsen i
Sverige omställda till ekologisk produktion. Även antalet ekologiska slaktkycklingar ökade kraftigt 2015 och uppgick till 52 400. Andelen ekologiska slaktkycklingar är dock fortfarande mycket låg. 2015 var knappt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar ekologiska.

Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur

I juni 2015 var 285 800 nötkreatur omställda till ekologisk produktion. Det var en ökning med knappt 2 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2015 till knappt 47 700 djur, en liten ökning jämfört med 2014. Andelen ekologiska mjölkkor låg dock kvar på 14 %. Antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar uppgick till 64 400 vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 2014.

Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska svin ökar

Antalet omställda ekologiska får var 121 900 i juni 2015. Jämfört med juni 2014 var antalet ekologiska får i stort sett oförändrat. Andelen ekologiska får uppgick till 20 %.

 

Antalet djur inom den ekologiska svinproduktionen har legat på en ganska stabil men låg nivå under flera år. 2015 ökade dock antalet djur kraftigt och uppgick till 26 700, en ökning med 36 % jämfört med 2014. Andelen ekologiska svin är dock fortfarande låg. 2015 var 2 % av det totala antalet svin omställda till ekologisk produktion.