Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2015

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2015

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

741

23 %

1 059

38 %

1 800

30 %

Uppsala

3 086

31 %

1 514

32 %

4 600

31 %

Södermanlands

1 792

19 %

3 417

54 %

5 209

33 %

Östergötlands

3 722

16 %

7 097

50 %

10 819

28 %

Jönköpings

4 282

15 %

4 122

27 %

8 404

19 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 057

9 %

2 021

22 %

3 078

14 %

Kalmar

1 729

4 %

3 200

26 %

4 929

9 %

Gotlands

1 013

6 %

1 591

36 %

2 604

13 %

Blekinge

433

10 %

366

7 %

799

9 %

Skåne

3 454

9 %

4 783

14 %

8 237

11 %

 

 

 

 

Hallands

1 392

5 %

1 525

20 %

2 917

9 %

Västra Götalands

13 591

23 %

14 250

48 %

27 841

32 %

Värmlands

1 588

21 %

5 079

60 %

6 667

41 %

Örebro

1 939

31 %

2 322

48 %

4 261

38 %

Västmanlands

1 340

32 %

1 148

46 %

2 488

37 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 190

20 %

2 626

49 %

3 816

34 %

Gävleborgs

1 793

20 %

2 500

42 %

4 293

29 %

Västernorrlands

510

7 %

2 118

51 %

2 628

24 %

Jämtlands

1 167

16 %

2 700

61 %

3 867

33 %

Västerbottens

1 411

10 %

539

35 %

1 950

13 %

Norrbottens

422

7 %

406

46 %

828

12 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

834

3 %

1 197

12 %

2 031

5 %

Götalands mellanbygder

5 053

8 %

4 431

18 %

9 484

11 %

Götalands norra slättbygder

11 350

27 %

9 798

53 %

21 148

35 %

Svealands slättbygder

8 735

26 %

10 855

48 %

19 590

35 %

Götalands skogsbygder

11 695

11 %

21 536

29 %

33 231

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 598

26 %

7 822

53 %

12 420

38 %

Nedre Norrland

3 449

15 %

7 120

50 %

10 569

28 %

Övre Norrland

1 938

9 %

1 624

42 %

3 562

14 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

445

11 %

474

7 %

2,1- 5,0

-

-

102

4 %

102

4 %

5,1- 10,0

-

-

571

9 %

571

8 %

10,1- 20,0

-

-

2 367

14 %

2 367

13 %

20,1- 30,0

..

..

3 750

21 %

3 865

17 %

30,1- 50,0

661

4 %

7 988

26 %

8 649

18 %

50,1- 100,0

4 894

6 %

17 388

37 %

22 282

18 %

100,1-

41 953

18 %

31 772

54 %

73 725

25 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

414

15 %

443

8 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

75

2 %

75

2 %

10,1- 20,0

-

-

951

9 %

951

8 %

20,1- 30,0

..

..

1 795

15 %

1 834

12 %

30,1- 50,0

333

3 %

5 491

21 %

5 824

16 %

50,1- 100,0

3 096

5 %

14 638

31 %

17 734

17 %

100,1-

44 155

17 %

41 019

50 %

85 174

25 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

47 652

14 %

64 383

35 %

112 035

21 %

2014

46 902

14 %

64 225

34 %

111 127

21 %

2013

48 193

14 %

64 615

34 %

112 808

21 %

2012

47 843

14 %

58 972

31 %

106 815

20 %

2011

44 727

13 %

51 720

26 %

96 447

18 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %

2009

32 519

9 %

37 609

20 %

70 128

13 %