Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2015

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2015

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 766

31 %

1 531

31 %

5 097

31 %

Uppsala

3 663

26 %

3 186

24 %

11 449

27 %

Södermanlands

3 770

25 %

4 195

28 %

13 174

29 %

Östergötlands

8 160

24 %

8 916

26 %

27 895

26 %

Jönköpings

6 184

15 %

6 785

17 %

21 373

17 %

Kronobergs

2 338

11 %

2 554

13 %

7 970

13 %

Kalmar

3 983

8 %

3 894

8 %

12 806

8 %

Gotlands

2 021

9 %

2 032

11 %

6 657

11 %

Blekinge

532

6 %

594

7 %

1 925

7 %

Skåne

6 917

10 %

6 319

9 %

21 473

10 %

Hallands

2 364

9 %

2 320

8 %

7 601

8 %

Västra Götalands

21 855

26 %

20 716

25 %

70 412

28 %

Värmlands

6 694

40 %

5 887

40 %

19 248

41 %

Örebro

3 159

28 %

2 949

27 %

10 369

31 %

Västmanlands

1 781

31 %

1 805

27 %

6 074

32 %

Dalarnas

2 441

25 %

2 766

28 %

9 023

29 %

Gävleborgs

3 333

25 %

3 229

26 %

10 855

27 %

Västernorrlands

1 927

21 %

1 893

24 %

6 448

23 %

Jämtlands

2 625

28 %

2 858

33 %

9 350

31 %

Västerbottens

1 428

12 %

1 274

11 %

4 652

12 %

Norrbottens

508

9 %

587

11 %

1 923

11 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 455

5 %

1 602

5 %

5 088

5 %

Götalands mellanbygder

7 115

8 %

6 941

8 %

23 540

9 %

Götalands norra slättbygder

14 400

26 %

15 115

26 %

50 663

29 %

Svealands slättbygder

16 625

30 %

15 466

29 %

51 681

32 %

Götalands skogsbygder

28 132

16 %

27 579

17 %

88 942

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

9 858

33 %

9 528

35 %

31 806

35 %

Nedre Norrland

7 532

24 %

7 632

26 %

25 733

26 %

Övre Norrland

2 332

12 %

2 427

13 %

8 321

13 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

413

6 %

389

5 %

1 276

6 %

2,1- 5,0

90

3 %

72

2 %

264

3 %

5,1- 10,0

434

6 %

494

7 %

1 499

7 %

10,1- 20,0

1 882

9 %

2 132

11 %

6 381

11 %

20,1- 30,0

2 909

13 %

3 459

16 %

10 233

15 %

30,1- 50,0

6 891

14 %

7 424

16 %

22 964

16 %

50,1- 100,0

18 497

15 %

18 853

17 %

59 632

17 %

100,1-

56 333

22 %

53 467

21 %

183 525

23 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

391

7 %

373

6 %

1 207

7 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

93

3 %

49

1 %

217

2 %

10,1- 20,0

808

6 %

865

7 %

2 624

7 %

20,1- 30,0

1 366

9 %

1 533

11 %

4 733

11 %

30,1- 50,0

4 682

13 %

5 062

15 %

15 568

14 %

50,1- 100,0

14 651

14 %

15 214

16 %

47 599

15 %

100,1-

65 458

21 %

63 194

21 %

213 826

23 %

Hela riket

2015

87 449

18 %

86 290

19 %

285 774

19 %

2014

83 822

17 %

86 371

18 %

281 320

19 %

2013

87 255

18 %

85 607

18 %

285 670

19 %

2012

78 480

16 %

82 591

17 %

267 886

18 %

2011

74 070

15 %

73 929

16 %

244 446

16 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %

2009

54 618

11 %

56 166

12 %

180 912

12 %