Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2015

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2015

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

11

43

54

64

59

69

Uppsala

35

58

93

99

98

102

Södermanlands

23

94

117

115

117

123

Östergötlands

30

198

228

228

222

236

Jönköpings

53

155

208

218

211

221

Kronobergs

14

79

93

91

96

98

Kalmar

16

107

123

131

123

132

Gotlands

12

47

59

62

58

64

Blekinge

6

23

29

28

30

30

Skåne

29

140

169

170

165

173

Hallands

13

62

75

81

76

82

Västra Götalands

125

519

644

675

657

698

Värmlands

21

145

166

173

167

181

Örebro

18

68

86

92

87

94

Västmanlands

11

43

54

53

53

58

Dalarnas

16

85

101

107

100

109

Gävleborgs

37

102

139

147

139

148

Västernorrlands

10

79

89

85

81

91

Jämtlands

20

79

99

100

95

103

Västerbottens

23

25

48

52

51

52

Norrbottens

7

14

21

20

19

21

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

7

34

41

43

41

43

Götalands mellanbygder

48

133

181

185

176

189

Götalands norra slättbygder

91

259

350

364

359

376

Svealands slättbygder

96

322

418

439

427

465

Götalands skogsbygder

142

831

973

1 002

978

1 034

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

269

327

345

331

353

Nedre Norrland

54

259

313

319

299

329

Övre Norrland

34

58

92

94

93

96

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

..

10

11

11

9

11

2,1- 5,0

-

21

21

20

16

23

5,1- 10,0

-

84

84

83

77

96

10,1- 20,0

-

262

262

263

248

285

20,1- 30,0

..

275

281

289

286

305

30,1- 50,0

26

447

473

495

475

511

50,1- 100,0

110

581

691

729

705

749

100,1-

387

485

872

901

888

905

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

..

..

7

7

7

7

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

25

25

23

20

30

10,1- 20,0

-

156

156

156

140

175

20,1- 30,0

..

189

192

195

185

212

30,1- 50,0

17

414

431

457

437

473

50,1- 100,0

81

643

724

760

744

785

100,1-

428

732

1 160

1 193

1 171

1 203

Hela riket

2015

530

2 165

2 695

2 791

2 704

2 885

2014

548

2 223

2 762

2 843

2 758

2 961

2013

589

2 236

2 817

2 875

2 798

2 989

2012

605

2 078

2 676

2 717

2 656

2 838

2011

591

1 804

2 389

2 438

2 399

2 537

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144

2009

494

1 271

1 754

1 809

1 797

1 867