Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2015

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2015

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2014 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

2 544

23 %

2 946

25 %

5 490

24 %

Uppsala

1 473

15 %

1 740

15 %

3 213

15 %

Södermanlands

2 093

16 %

2 391

16 %

4 484

16 %

Östergötlands

6 378

28 %

5 843

25 %

12 221

27 %

Jönköpings

1 615

12 %

1 858

12 %

3 473

12 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 482

15 %

1 573

15 %

3 055

15 %

Kalmar

3 355

16 %

3 161

15 %

6 516

16 %

Gotlands

7 726

26 %

9 719

28 %

17 445

27 %

Blekinge

958

11 %

820

9 %

1 778

10 %

Skåne

4 699

15 %

5 727

16 %

10 426

15 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 049

23 %

4 048

27 %

7 097

25 %

Västra Götalands

9 600

24 %

11 373

26 %

20 973

25 %

Värmlands

1 924

23 %

1 393

16 %

3 317

19 %

Örebro

2 174

19 %

2 342

21 %

4 516

20 %

Västmanlands

883

18 %

1 042

22 %

1 925

20 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 945

24 %

1 681

24 %

3 626

24 %

Gävleborgs

2 564

25 %

2 568

25 %

5 132

25 %

Västernorrlands

1 069

26 %

700

22 %

1 769

24 %

Jämtlands

1 284

19 %

1 098

20 %

2 382

19 %

Västerbottens

948

14 %

1 043

16 %

1 991

15 %

Norrbottens

521

17 %

527

20 %

1 048

18 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

812

6 %

829

5 %

1 641

5 %

Götalands mellanbygder

13 074

24 %

15 014

24 %

28 088

24 %

Götalands norra slättbygder

6 679

30 %

7 497

31 %

14 176

30 %

Svealands slättbygder

8 978

19 %

10 246

20 %

19 224

20 %

Götalands skogsbygder

16 379

17 %

18 938

19 %

35 317

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 516

23 %

4 952

22 %

10 468

22 %

Nedre Norrland

5 277

26 %

4 507

26 %

9 784

26 %

Övre Norrland

1 569

12 %

1 610

14 %

3 179

13 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

158

0 %

212

1 %

370

1 %

2,1- 5,0

281

2 %

270

1 %

551

1 %

5,1- 10,0

2 132

6 %

2 150

6 %

4 282

6 %

10,1- 20,0

6 599

14 %

6 642

14 %

13 241

14 %

20,1- 30,0

5 368

20 %

5 318

20 %

10 686

20 %

30,1- 50,0

9 467

25 %

9 876

23 %

19 343

24 %

50,1- 100,0

19 522

39 %

22 736

42 %

42 258

41 %

100,1-

14 757

36 %

16 389

38 %

31 146

37 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

807

3 %

863

3 %

1 670

3 %

10,1- 20,0

3 604

8 %

3 665

8 %

7 269

8 %

20,1- 30,0

3 824

14 %

3 352

13 %

7 176

14 %

30,1- 50,0

8 890

23 %

9 204

22 %

18 094

22 %

50,1- 100,0

16 376

32 %

17 802

31 %

34 178

31 %

100,1-

24 684

36 %

28 580

39 %

53 264

38 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

58 284

20 %

63 593

21 %

121 877

20 %

2014

57 929

20 %

63 738

21 %

121 667

21 %

2013

56 890

20 %

61 870

21 %

118 760

21 %

2012

53 110

18 %

60 160

19 %

113 270

19 %

2011

45 350

15 %

52 381

16 %

97 731

16 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %

2009

31 631

12 %

36 893

13 %

68 524

13 %