Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2015

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2015

Område

Baggar och tackor, födda 2014 eller
tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

40

39

40

Uppsala

33

33

33

Södermanlands

42

41

42

Östergötlands

83

74

83

Jönköpings

36

35

36

 

 

 

Kronobergs

15

14

15

Kalmar

39

35

39

Gotlands

56

54

56

Blekinge

17

15

17

Skåne

37

36

37

 

 

 

Hallands

36

36

36

Västra Götalands

168

149

169

Värmlands

41

30

41

Örebro

34

31

34

Västmanlands

20

20

20

 

 

 

Dalarnas

33

27

33

Gävleborgs

44

39

44

Västernorrlands

24

20

24

Jämtlands

21

15

21

Västerbottens

16

13

16

Norrbottens

9

7

9

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

15

15

Götalands mellanbygder

96

90

96

Götalands norra slättbygder

98

91

99

Svealands slättbygder

162

155

162

Götalands skogsbygder

251

229

251

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

80

95

Nedre Norrland

99

81

99

Övre Norrland

28

22

28

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

7

7

7

2,1- 5,0

13

10

13

5,1- 10,0

76

67

76

10,1- 20,0

173

151

173

20,1- 30,0

109

92

109

30,1- 50,0

145

138

145

50,1- 100,0

177

165

178

100,1-

144

133

144

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

5,1- 10,0

36

31

36

10,1- 20,0

127

109

127

20,1- 30,0

103

87

103

30,1- 50,0

149

137

149

50,1- 100,0

214

199

215

100,1-

210

195

210

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2015

844

763

845

2014

860

787

860

2013

849

784

850

2012

753

698

754

2011

668

614

668

2010

552

515

552

2009

452

425

452