Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2015

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2015

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar,
under 20 kg

Summa svin

Län

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

..

..

1 403

8 %

Södermanlands

534

3 %

1 593

3 %

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

..

..

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

Kalmar

-

-

390

1 %

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

943

1 %

9 066

2 %

 

 

 

 

Hallands

631

2 %

2 057

1 %

Västra Götalands

2 792

5 %

7 086

3 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

..

..

Jämtlands

-

-

..

..

Västerbottens

-

-

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

924

1 %

9 410

3 %

Götalands mellanbygder

..

..

1 352

0 %

Götalands norra slättbygder

1 825

3 %

5 208

2 %

Svealands slättbygder

1 140

2 %

5 019

2 %

Götalands skogsbygder

1 258

3 %

3 138

2 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

2 486

11 %

Nedre Norrland

..

..

122

1 %

Övre Norrland

-

-

..

..

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

1 168

2 %

50,1- 100,0

1 468

3 %

2 244

1 %

100,1-

4 078

2 %

22 018

3 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

-

-

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

1 015

2 %

50,1- 100,0

1 395

3 %

2 246

1 %

100,1-

4 161

2 %

22 171

3 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

6 496

2 %

26 739

2 %

2014

4 626

1 %

19 666

1 %

2013

4 981

1 %

20 548

1 %

2012

4 456

1 %

21 981

2 %

2011

4 792

1 %

18 945

1 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %

2009

5 717

1 %

20 719

1 %