Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2016

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

738

25 %

1 163

36 %

1 901

31 %

Uppsala

3 280

33 %

1 551

32 %

4 831

33 %

Södermanlands

1 542

18 %

3 424

54 %

4 966

33 %

Östergötlands

4 369

18 %

7 838

53 %

12 207

32 %

Jönköpings

4 166

14 %

4 215

26 %

8 381

19 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 143

9 %

2 051

21 %

3 194

15 %

Kalmar

1 502

4 %

3 228

23 %

4 730

9 %

Gotlands

960

6 %

1 594

33 %

2 554

13 %

Blekinge

435

11 %

416

8 %

851

9 %

Skåne

3 387

9 %

5 054

14 %

8 441

11 %

 

 

 

 

Hallands

1 461

6 %

1 616

20 %

3 077

9 %

Västra Götalands

13 258

23 %

15 054

48 %

28 312

32 %

Värmlands

2 299

32 %

5 145

56 %

7 444

45 %

Örebro

2 277

37 %

2 278

46 %

4 555

41 %

Västmanlands

1 394

33 %

1 267

49 %

2 661

39 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 261

21 %

2 691

49 %

3 952

35 %

Gävleborgs

1 965

23 %

2 963

48 %

4 928

33 %

Västernorrlands

532

8 %

2 178

54 %

2 710

25 %

Jämtlands

1 179

16 %

2 686

60 %

3 865

33 %

Västerbottens

1 459

11 %

603

36 %

2 062

14 %

Norrbottens

455

8 %

383

41 %

838

13 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

876

3 %

1 256

13 %

2 132

6 %

Götalands mellanbygder

4 854

8 %

4 562

17 %

9 416

10 %

Götalands norra slättbygder

11 468

27 %

10 724

56 %

22 192

36 %

Svealands slättbygder

9 292

29 %

11 140

47 %

20 432

37 %

Götalands skogsbygder

11 595

11 %

22 483

28 %

34 078

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 248

31 %

8 151

52 %

13 399

41 %

Nedre Norrland

3 698

16 %

7 404

51 %

11 102

30 %

Övre Norrland

2 031

10 %

1 678

41 %

3 709

16 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

622

8 %

622

7 %

10,1- 20,0

-

-

2 577

15 %

2 577

13 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

688

4 %

8 408

27 %

9 096

19 %

50,1- 100,0

4 795

7 %

17 810

35 %

22 605

19 %

100,1-

43 329

18 %

33 852

53 %

77 181

26 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

-

-

..

..

5,1- 10,0

-

-

..

..

..

..

10,1- 20,0

-

-

914

9 %

914

8 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

373

4 %

5 508

22 %

5 881

17 %

50,1- 100,0

2 896

6 %

15 301

31 %

18 197

18 %

100,1-

45 655

17 %

43 468

49 %

89 123

25 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

49 062

15 %

67 398

35 %

116 460

22 %

2015

47 652

14 %

64 383

35 %

112 035

21 %

2014

46 902

14 %

64 225

34 %

111 127

21 %

2013

48 193

14 %

64 615

34 %

112 808

21 %

2012

47 843

14 %

58 972

31 %

106 815

20 %

2011

44 727

13 %

51 720

26 %

96 447

18 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %