Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4b. Antal företag med omställda ekologiska värphöns och slaktkycklingar i juni 2016

4b. Number of holdings with fully converted organic laying hens and broilers in June 2016

Område

Värphöns,
20 veckor
eller äldre

Slaktkycklingar

Hela riket

2016

101

17

2015

88

9

2014

83

5

2013

78

3

2012

87

3

2010

90

3