Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2016

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 707

30 %

1 539

30 %

5 147

30 %

Uppsala

3 708

28 %

3 480

26 %

12 019

29 %

Södermanlands

3 732

26 %

4 202

28 %

12 900

29 %

Östergötlands

8 952

25 %

9 744

27 %

30 903

28 %

Jönköpings

6 073

14 %

6 794

17 %

21 248

17 %

Kronobergs

2 293

11 %

2 561

13 %

8 048

13 %

Kalmar

3 924

8 %

3 668

8 %

12 322

8 %

Gotlands

2 221

11 %

2 060

11 %

6 835

11 %

Blekinge

549

6 %

599

7 %

1 999

7 %

Skåne

6 732

10 %

6 767

10 %

21 940

10 %

Hallands

2 328

9 %

2 374

8 %

7 779

9 %

Västra Götalands

21 454

25 %

21 349

26 %

71 115

28 %

Värmlands

7 420

42 %

6 564

43 %

21 428

43 %

Örebro

3 657

33 %

3 278

29 %

11 490

34 %

Västmanlands

1 965

33 %

2 033

29 %

6 659

34 %

Dalarnas

2 408

26 %

2 962

29 %

9 322

30 %

Gävleborgs

3 673

27 %

3 701

28 %

12 302

30 %

Västernorrlands

1 920

22 %

1 912

24 %

6 542

24 %

Jämtlands

2 688

30 %

2 816

32 %

9 369

32 %

Västerbottens

1 453

12 %

1 395

12 %

4 910

13 %

Norrbottens

609

12 %

536

11 %

1 983

12 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 461

5 %

1 621

5 %

5 214

5 %

Götalands mellanbygder

7 287

8 %

6 882

8 %

23 585

9 %

Götalands norra slättbygder

14 795

26 %

16 248

27 %

53 235

30 %

Svealands slättbygder

17 868

33 %

16 487

30 %

54 787

33 %

Götalands skogsbygder

27 883

16 %

28 305

17 %

90 266

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

10 108

34 %

10 359

36 %

33 866

37 %

Nedre Norrland

7 520

25 %

7 906

26 %

26 528

27 %

Övre Norrland

2 544

14 %

2 526

14 %

8 779

15 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

195

3 %

143

2 %

545

3 %

2,1- 5,0

111

4 %

125

5 %

412

6 %

5,1- 10,0

410

5 %

510

6 %

1 542

6 %

10,1- 20,0

1 905

10 %

2 254

12 %

6 736

12 %

20,1- 30,0

2 967

14 %

3 513

17 %

10 476

16 %

30,1- 50,0

7 081

15 %

7 854

18 %

24 031

17 %

50,1- 100,0

18 832

16 %

18 986

17 %

60 423

17 %

100,1-

57 965

22 %

56 949

22 %

192 095

23 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

96

2 %

86

2 %

293

2 %

10,1- 20,0

792

6 %

757

7 %

2 463

7 %

20,1- 30,0

1 488

10 %

1 776

12 %

5 248

12 %

30,1- 50,0

4 454

12 %

5 005

15 %

15 340

15 %

50,1- 100,0

14 667

14 %

15 281

16 %

48 145

16 %

100,1-

67 796

22 %

67 296

22 %

224 215

23 %

Hela riket

2016

89 466

18 %

90 334

19 %

296 260

20 %

2015

87 449

18 %

86 290

19 %

285 774

19 %

2014

83 822

17 %

86 371

18 %

281 320

19 %

2013

87 255

18 %

85 607

18 %

285 670

19 %

2012

78 480

16 %

82 591

17 %

267 886

18 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %