Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2016

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2016

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

 

Län

 

Stockholms

9

45

54

60

56

63

 

Uppsala

36

58

94

105

101

106

 

Södermanlands

19

98

117

119

114

123

 

Östergötlands

32

196

228

234

226

239

 

Jönköpings

50

159

209

218

215

222

 

 

Kronobergs

14

80

94

96

98

98

 

Kalmar

13

102

115

119

114

122

 

Gotlands

11

46

57

61

56

63

 

Blekinge

6

26

32

29

32

33

 

Skåne

28

135

163

165

160

170

 

 

Hallands

13

65

78

81

76

81

 

Västra Götalands

119

529

648

661

653

694

 

Värmlands

25

142

167

177

167

184

 

Örebro

20

71

91

96

95

100

 

Västmanlands

12

43

55

57

53

61

 

 

Dalarnas

17

89

106

111

107

114

 

Gävleborgs

37

111

148

151

146

158

 

Västernorrlands

9

76

85

84

85

89

 

Jämtlands

21

79

100

103

96

106

 

Västerbottens

26

28

54

56

55

56

 

Norrbottens

8

13

21

21

17

21

 

 

Produktionsområde

 

Götalands södra slättbygder

7

35

42

43

43

43

 

Götalands mellanbygder

43

129

172

178

168

184

 

Götalands norra slättbygder

88

273

361

371

367

385

 

Svealands slättbygder

96

331

427

461

435

476

 

Götalands skogsbygder

137

827

964

983

969

1 018

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

61

275

336

348

337

362

 

Nedre Norrland

55

259

314

318

308

333

 

Övre Norrland

38

62

100

102

95

102

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

..

..

..

9

8

9

 

2,1- 5,0

..

..

..

21

20

26

 

5,1- 10,0

-

91

91

87

85

103

 

10,1- 20,0

-

271

271

267

252

292

 

20,1- 30,0

..

..

..

293

287

309

 

30,1- 50,0

26

441

467

492

470

506

 

50,1- 100,0

108

593

701

736

711

757

 

100,1-

380

489

869

899

889

901

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

-

..

..

..

..

..

 

2,1- 5,0

..

-

..

..

..

..

 

5,1- 10,0

-

28

28

28

28

36

 

10,1- 20,0

-

154

154

153

136

175

 

20,1- 30,0

..

..

..

203

206

225

 

30,1- 50,0

18

400

418

436

416

456

 

50,1- 100,0

75

655

730

766

737

787

 

100,1-

425

745

1 170

1 211

1 193

1 217

 

 

Hela riket

 

2016

525

2 191

2 716

2 804

2 722

2 903

 

2015

530

2 165

2 695

2 791

2 704

2 885

 

2014

548

2 223

2 762

2 843

2 758

2 961

 

2013

589

2 236

2 817

2 875

2 798

2 989

 

2012

605

2 078

2 676

2 717

2 656

2 838

 

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144