Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2016

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2015 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

2 676

29 %

3 336

34 %

6 012

31 %

Uppsala

1 655

17 %

1 907

18 %

3 562

17 %

Södermanlands

2 625

20 %

3 048

23 %

5 673

22 %

Östergötlands

6 445

31 %

5 985

28 %

12 430

29 %

Jönköpings

1 843

14 %

2 243

15 %

4 086

14 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 344

14 %

1 495

15 %

2 839

14 %

Kalmar

3 202

17 %

3 594

18 %

6 796

17 %

Gotlands

8 376

25 %

10 543

28 %

18 919

27 %

Blekinge

997

12 %

994

12 %

1 991

12 %

Skåne

4 798

16 %

5 614

16 %

10 412

16 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 251

24 %

4 573

29 %

7 824

27 %

Västra Götalands

10 536

26 %

11 600

27 %

22 136

26 %

Värmlands

1 594

18 %

1 410

17 %

3 004

18 %

Örebro

2 494

24 %

2 699

25 %

5 193

24 %

Västmanlands

965

20 %

1 269

24 %

2 234

22 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 880

23 %

1 868

24 %

3 748

24 %

Gävleborgs

2 903

31 %

3 079

32 %

5 982

32 %

Västernorrlands

1 096

26 %

723

20 %

1 819

23 %

Jämtlands

1 399

26 %

1 322

29 %

2 721

27 %

Västerbottens

1 019

21 %

1 307

27 %

2 326

24 %

Norrbottens

501

18 %

511

19 %

1 012

18 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

977

7 %

1 087

7 %

2 064

7 %

Götalands mellanbygder

13 931

23 %

16 394

25 %

30 325

24 %

Götalands norra slättbygder

6 602

30 %

7 205

31 %

13 807

31 %

Svealands slättbygder

10 255

23 %

12 039

25 %

22 294

24 %

Götalands skogsbygder

17 284

19 %

19 928

21 %

37 212

20 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 423

24 %

5 507

26 %

10 930

25 %

Nedre Norrland

5 507

28 %

5 080

28 %

10 587

28 %

Övre Norrland

1 620

17 %

1 880

21 %

3 500

19 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

240

1 %

330

1 %

570

1 %

2,1- 5,0

399

2 %

513

2 %

912

2 %

5,1- 10,0

2 298

6 %

2 430

6 %

4 728

6 %

10,1- 20,0

8 011

18 %

8 204

17 %

16 215

18 %

20,1- 30,0

5 221

21 %

5 819

22 %

11 040

21 %

30,1- 50,0

11 516

30 %

12 341

30 %

23 857

30 %

50,1- 100,0

17 909

37 %

20 402

41 %

38 311

39 %

100,1-

16 005

39 %

19 081

41 %

35 086

40 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

896

3 %

1 110

3 %

2 006

3 %

10,1- 20,0

4 735

11 %

4 780

11 %

9 515

11 %

20,1- 30,0

4 021

16 %

4 438

16 %

8 459

16 %

30,1- 50,0

9 264

24 %

9 824

24 %

19 088

24 %

50,1- 100,0

16 311

32 %

18 156

34 %

34 467

33 %

100,1-

26 240

38 %

30 656

41 %

56 896

40 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

61 599

22 %

69 120

23 %

130 719

23 %

2015

58 284

20 %

63 593

21 %

121 877

20 %

2014

57 929

20 %

63 738

21 %

121 667

21 %

2013

56 890

20 %

61 870

21 %

118 760

21 %

2012

53 110

18 %

60 160

19 %

113 270

19 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %