Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2016

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2016

Område

Baggar och tackor, födda 2015 eller
tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

42

39

42

Uppsala

38

35

38

Södermanlands

49

46

49

Östergötlands

83

73

83

Jönköpings

39

38

39

 

 

 

Kronobergs

16

15

16

Kalmar

36

34

37

Gotlands

59

57

59

Blekinge

19

16

19

Skåne

42

42

42

 

 

 

Hallands

39

39

39

Västra Götalands

169

157

169

Värmlands

41

31

41

Örebro

34

31

34

Västmanlands

22

20

22

 

 

 

Dalarnas

33

27

33

Gävleborgs

51

47

51

Västernorrlands

24

21

24

Jämtlands

20

15

20

Västerbottens

17

15

17

Norrbottens

8

5

8

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

17

17

Götalands mellanbygder

103

97

103

Götalands norra slättbygder

97

88

97

Svealands slättbygder

184

167

184

Götalands skogsbygder

254

241

255

Mellersta Sveriges skogsbygder

96

84

96

Nedre Norrland

103

87

103

Övre Norrland

27

22

27

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

8

7

8

2,1- 5,0

18

18

18

5,1- 10,0

84

75

84

10,1- 20,0

186

167

186

20,1- 30,0

103

95

103

30,1- 50,0

154

142

154

50,1- 100,0

177

162

177

100,1-

151

137

152

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

5,1- 10,0

43

42

43

10,1- 20,0

142

121

142

20,1- 30,0

102

95

102

30,1- 50,0

152

138

152

50,1- 100,0

210

195

210

100,1-

229

209

230

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

881

803

882

2015

844

763

845

2014

860

787

860

2013

849

784

850

2012

753

698

754

2010

552

515

552