Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2016

3a. Number of fully converted organic pigs in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Galtar för avel,
50 kg och däröver

Suggor för avel,
50 kg och däröver

Slaktsvin, 20 kg och däröver

Län

Stockholms

-

-

-

-

..

..

Uppsala

..

..

246

8 %

1 840

23 %

Södermanlands

..

..

217

4 %

970

3 %

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

119

2 %

461

1 %

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

28

7 %

732

2 %

6 586

3 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

3 %

229

2 %

1 087

1 %

Västra Götalands

13

6 %

776

3 %

3 805

2 %

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

8 %

475

1 %

5 055

3 %

Götalands mellanbygder

..

..

285

1 %

1 371

1 %

Götalands norra slättbygder

..

..

368

1 %

2 510

1 %

Svealands slättbygder

16

9 %

660

3 %

5 532

5 %

Götalands skogsbygder

18

5 %

765

5 %

3 570

4 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

456

13 %

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

-

-

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

..

..

..

..

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

153

2 %

750

2 %

50,1- 100,0

13

5 %

453

2 %

2 119

2 %

100,1-

53

9 %

2 263

3 %

15 830

3 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

-

-

-

-

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

518

5 %

30,1- 50,0

..

..

..

..

..

..

50,1- 100,0

15

5 %

531

3 %

2 527

3 %

100,1-

54

9 %

2 268

3 %

15 842

3 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

76

5 %

3 042

2 %

19 403

2 %

2015

58

4 %

2 729

2 %

17 456

2 %

2014

54

3 %

1 904

1 %

13 082

2 %

2013

51

2 %

1 996

1 %

13 520

2 %

2012

57

4 %

2 017

1 %

15 451

2 %

2010

37

2 %

1 919

1 %

12 727

1 %