Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2016

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar,
under 20 kg

Summa svin

Län

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

371

6 %

2 463

14 %

Södermanlands

..

..

1 787

4 %

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

Kalmar

..

..

725

1 %

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1 200

1 %

8 546

2 %

 

 

 

 

Hallands

529

1 %

1 850

1 %

Västra Götalands

2 103

3 %

6 697

2 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

750

1 %

6 305

2 %

Götalands mellanbygder

705

1 %

2 366

1 %

Götalands norra slättbygder

1 325

2 %

4 208

1 %

Svealands slättbygder

1 365

2 %

7 573

4 %

Götalands skogsbygder

1 224

3 %

5 577

4 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

2 563

8 %

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

..

..

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

773

7 %

20,1- 30,0

..

..

218

2 %

30,1- 50,0

..

..

962

2 %

50,1- 100,0

905

2 %

3 490

2 %

100,1-

5 340

3 %

23 486

3 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

-

-

10,1- 20,0

-

-

..

..

20,1- 30,0

..

..

816

4 %

30,1- 50,0

-

-

..

..

50,1- 100,0

960

2 %

4 033

2 %

100,1-

5 340

3 %

23 504

3 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

6 432

2 %

28 953

2 %

2015

6 496

2 %

26 739

2 %

2014

4 626

1 %

19 666

1 %

2013

4 981

1 %

20 548

1 %

2012

4 456

1 %

21 981

2 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %