Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal och andel omställda ekologiska värphöns och slaktkycklingar i juni 2016

4a. Number of fully converted organic laying hens and broilers in June 2016

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Värphöns,
20 veckor
eller äldre

Slaktkycklingar

Hela riket

 

 

 

 

2016

1 272 855

16 %

145 218

2 %

2015

1 114 159

15 %

52 410

1 %

2014

900 002

14 %

28 599

0 %

2013

868 378

13 %

26 014

0 %

2012

798 936

12 %

29 342

0 %

2010

730 421

12 %

32 000

0 %